Om oss

Plus Montage AB är idag ett av Stockholms större privatägda ställningsföretag, med ca 40 st anställda. Företaget grundades 1999, och är STIB-auktoriserade sedan 2001. 2004 Utvidgades verksamheten med en depå i Uppsala. I dag har företaget sitt huvudkontor i Länna (södra Stockholm). Hit flyttade företaget 2009 från Solna.

Med kompetenta medarbetare, en stor mängd ställningsmaterial, fordon och maskiner har vi kapacitet för att vara med när det investeras i nya stora projekt.

Om oss

Plus Montage AB:s starka sidor

  • Kvalificerad och kompetent personal
  • Korta och säkra leveranstider
  • Trygg samarbetspartner
  • Goda kundrelationer
Affärsidé
”Att förstå och tillgodose kundens behov genom vår erfarenhet och kompetens. Att tillvarata och nyttja bolagets breda produktsortiment till att vara det mest attraktiva företaget i branschen. Med ledorden: kvalitet, kunskap och resultat.”

Miljöpolicy
Plus Montage AB ska verka för en bättre miljö och välja produkter som ar miljögodkända enligt Naturvårdsverkets lista. Vi ska följa gällande miljölagstiftning och minimera långsiktig miljöpåverkan. Vi ska, med öppen attityd, infånga och ta hänsyn till övriga krav i företagets omgivning.